Hvad skaber det succesrige biotekfirma?

Hvis det var let, ville vi alle være rige. Der er dog fire vejledende principper for et nyt potentielt lægemiddel, som, hvis de bliver fulgt, kan øge sandsynligheden for, at produktet kan markedsføres, og virksomheden bag opnår succes og giver afkast til investorerne.

 

Princip 1 – Fremragende videnskab

For at et potentielt nyt lægemiddel skal have bare den mindste chance for at opnå kommerciel succes, skal den bagvedliggende videnskab være mere end god; den skal være fremragende. Den skal være evolutionær. En ny type Nokia-keyboard kan ikke gøre det i en tidsalder med revolutionerende nye ideer som iPhonen. Videnskaben skal være revolutionerende og nyskabende og skal kunne løse et problem på en helt ny måde, således som både Novo Nordisk og Zealand har vist det med deres GLP-1-agonister til type 2-diabetes. Disse midler frigiver kun insulin i forbindelse med fødeindtagelse og giver vægttab på en måde, der er revolutionerende. Hvis videnskaben ikke er fremragende set med kvalificerede forskeres øjne i ekspertbedømte publikationer, så kan man godt gå hjem og lægge sig.

 

Princip 2 – Patentbeskyttelse

Alle godkendte og kommercielt udnyttede lægemidler er under stærk patentbeskyttelse, som sikrer nem markedsadgang og udelukker kopiprodukter fra konkurrenterne i en periode på op til 20 år fra patentregistreringsdatoen. Hvis der ikke er udsigt til at kunne opnå stærk patentbeskyttelse på et tidligt stadie, vil markedet være fyldt med risici på længere sigt. Nogen vil kunne opfinde eller forbedre et produkt, der overgår dit, og hvad så? Du har måske opfundet 6-UP, og så er der én, der laver 7-UP, og jeg har altså kun hørt om, at folk drikker 7-UP!

 

Princip 3 – Forskningsbannerførere

Hvis virksomheden bag er den eneste, der taler for den nye lægemiddelkandidat, så er det et problem. Produktet er muligvis spændende, men hvis det ligger uden for det, der normalt accepteres af forskerne, myndighederne, dem, der betaler, sundhedspersonalet og patienterne, er det et problem. Hvis et nyt potentielt lægemiddel derimod bliver bredt omtalt af anerkendte eksperter – forskere og læger, som offentliggør artikler, som har indflydelse på sundhedsområdet og i den farmaceutiske sektor, dvs. førende opinionsdannere eller på engelsk Key Opinion Leaders – så er det et godt og også et nødvendigt tegn. De nye ideer inden for cancerimmunterapien er blevet fremført af førende opinionsdannere som Steven Rosenberg ved National Institutes of Health (NIH) siden 1974 (se denne oversigt i gårsdagens New York Times: http://www.nytimes.com/2016/08/02/health/cancer-cell-therapy-immune-system.html?action=click&contentCollection=health&region=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=1&pgtype=sectionfront&_r=0). Disse ideer har i mange år skabt røre inden for det lægevidenskabelige samfund, men den raffinerede videnskab og de banebrydende opdagelser har først udmøntet sig i brugbare lægemidler og behandlingsmåder inden for de seneste fire år.

 

Princip 4 – Markedskræfterne

Nogen skal virkelig ønske det nye lægemiddel (patienter, behandlere eller de, som betaler) og derved skabe en kommerciel interesse for produktet. Når et biotekfirma har indgået et væsentligt partnerskab med en større lægemiddelvirksomhed, betyder det, at sidstnævnte er villig til at skyde massive ressourcer i at få lægemiddelkandidaten godkendt og derefter markedsført og solgt i stedet for at allokere ressourcerne til et andet projekt. Det er en balancegang mellem på kort sigt at få betaling for det nye potentielle lægemiddel, og hvad produktet på langt sigt kan indtjene. Et nyt lægemiddel til tåneglesvamp kan måske godt leve op til de første tre ovennævnte principper, men hvis der ikke er den helt store interesse for produktet, så bliver det svært at gøre det til en kommerciel succes for aktionærerne.

Én lektie, jeg har lært af mange års praksis og lytten til historier om selv de bedste investorer inden for både venturekapital og public equity er, at for at et produkt – et nyt lægemiddel – skal opnå succes, så skal alle fire principper være opfyldt. Det vil aldrig gå, hvis kun tre af dem er opfyldt. Det har det aldrig gjort. Der skal være klare positive tegn på, at alle fire principper kan opfyldes.

Når det er sagt, så er der stadig ingen garantier. Lægemidler slår fejl; man må tage højde for et vist “slid”, og derfor skal et selskab have en bred portefølje og en omfattende pipeline med nye lægemidler under udvikling og således mange skud på mål, hvis det skal gøre sig håb om succes. Men disse principper kan i hvert fald bruges som et godt udgangspunkt, når man ser på et nyt lægemiddel fra et hvilket som helst selskab.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *